کنترل فاز و بار شیوا امواج


کنترل فاز بار شیوا امواج
برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ، کلید ، لولا، دستگیره توکار 087، کلید زیمنسی کوتاه و...
از محصولات و خدمات ارائه شده در برق صنعتی عالی قاپو می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :
فروش کنترل فاز بار شیوا امواج
فروشنده کنترل فاز بار شیوا امواج
ارایه کننده کنترل فاز بار شیوا امواج
تامین کننده کنترل فاز بار شیوا امواج
بورس کنترل فاز بار شیوا امواج
انواع کنترل فاز بار شیوا امواج
پخش کنترل فاز بار شیوا امواج
پخش کننده کنترل فاز بار شیوا امواج
خرید کنترل فاز بار شیوا امواج
قیمت کنترل فاز بار شیوا امواج
نماینده فروش کنترل فاز بار شیوا امواج
نمایندگی فروش کنترل فاز بار شیوا امواج
واردات کنترل فاز بار شیوا امواج
وارد کننده کنترل فاز بار شیوا امواج
نماینده کنترل فاز بار شیوا امواج
نمایندگی کنترل فاز بار شیوا امواج
کیفیت کنترل فاز بار شیوا امواج
گارانتی کنترل فاز بار شیوا امواج
تهیه کنترل فاز بار شیوا امواج
ضمانت کنترل فاز بار شیوا امواج
ضمانت نامه کنترل فاز بار شیوا امواج
تأمین کنترل فاز بار شیوا امواج
تولید کنترل فاز بار شیوا امواج
تولید کننده کنترل فاز بار شیوا امواج
وارد کننده کنترل فاز بار شیوا امواج
عرضه کنترل فاز بار شیوا امواج
توزیع کنترل فاز بار شیوا امواج
مدل کنترل فاز بار شیوا امواج
ارائه کنترل فاز بار شیوا امواج
تعمیر کنترل فاز بار شیوا امواج
ترمینال های تخصصی و متعلقات
داکت های تولیدی شرکت رعد
تایمرهاوتایم سوئیچ
کنترل کننده ها
کلید فیوز اصفهان
لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین محصولات ، خدمات با مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید :
33971213 021
09122930356
http://www.bs-alighapoo.ir
http://www.زاویر.com

ویژگی های کنترل فاز بار شیوا امواج


حفاظت کامل دستگاه های سه فاز با استفاده از
سیستم میکروپروسسوری


کنترل جریان بر اساس منحنی


اندازه گیری
جریان بدون نیاز به CTو با عبور مستقیم کابل (حداکثر )25mm


نمایش جریان ، مقادیر تنظیمی و پیغام های خطا


حفاظت در برابرافزایش ،
کاهش و
عدم تقارن
جریان ها


افزایش،کاهش و عدم تقارن ولتاژها ، قطع و عدم توالی فازها


قابلیت نمایش


ولتاژ


مدت زمان فعال بودن دستگاه(عبور جریان)


تعداد دفعات قطع و وصل جریان


قابلیت فعال و غیرفعال کردن ریست اتوماتیک


10عددنشانگربرای اعلام OL : افزایش جریان(1- 60A )


UL: کاهش جریان(قابل تنظیم تا 1 واحد کمتر ازOL


%A: عدم تقارن جریان ها(7 – 100%)


OV : افزایش ولتاژ(400 – 480V)


UV: کاهش ولتاژ(310 – 380V)


%V: عدم تقارن ولتاژها(7 – 25%)


OFF: تأخیر در قطع (


Normal : وضعیت رله(چشمک زن:آماده برای


On Delay:تأخیر در وصل یا تأخیر برای (0 – 240 Sec)


Delay Start: زمان استارت اولیه(0 -120Sec)


1 واحد در مدل15A برابر با 0٫1A و در مدل60A برابر 1A می باشد.در صورت تنظیم عدد صفر برای UL کاهش جریان غیر فعال می گردد.


زمان استارت اولیه زمانی است که پس از وصل رله و عبور جریان ، کاهش ولتاژ و افزایش جریان در نظر گرفته نمی شود.