دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۱۲۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۲۹۳۰۳۵۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ،پاساژ بازار صنعت ، طبقه سوم ، شماره 3/4


       

لیست قیمت محصولات برق صنعتی عالی قاپو

۱۶:۴۷:۲۸ ۱۳۹۹/۷/۲۰

محصولات جدید برق صنعتی عالی قاپو


کلید حرارتی MP-25 شیل ایران

کلید حرارتی MP-25 شیل ایران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید بی متال مدل TH-39 شیل ایران

کلید بی متال مدل TH-39 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید اتوماتیک قابل تنظیم سریAD-EL شیل ایران

کلید اتوماتیک قابل تنظیم سریAD-EL ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید اتوماتیک فیکس از 125 تا 1250 مدل FI شیل ایران

کلید اتوماتیک فیکس از 125 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید شاستی استارت شیل ایران

کلید شاستی استارت شیل ایران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید مینیاتوری تک فاز مدل DL6 شیل ایران

کلید مینیاتوری تک فاز مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید مینیاتوری دوفاز مدل  DL6 شیل ایران

کلید مینیاتوری دوفاز مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید محافظ جان سه فاز مدل DR6 شیل ایران

کلید محافظ جان سه فاز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید سکسیونر 51 در 14 مدل FC شیل ایران

کلید سکسیونر 51 در 14 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور

کنتاکتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر ثانیه و دقیقه شیوا امواج

تایمر ثانیه و دقیقه شیوا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

تایمر ستاره مثلث شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل فاز و بار شیوا امواج

کنترل فاز و بار شیوا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مینی کنترل فاز میکرو پروسسوری شیوا امواج

مینی کنترل فاز میکرو پروسسوری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساعت نجومی 6A شیوا امواج

ساعت نجومی 6A شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فتوسل 6A شیوا امواج

فتوسل 6A شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات ۱۲۵+ ۵۰- درجه سانتیگراد شیوا امواج

ترموستات ۱۲۵+ ۵۰- درجه سانتیگراد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل سطح مایعات شیوا امواج

کنترل سطح مایعات شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوپر ولت آمپر ولت 96B شیوا امواج

سوپر ولت آمپر ولت 96B ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آمپرمتر و ولت متر 96 شیوا امواج

آمپرمتر و ولت متر 96 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلیدفیوز 160 آمپر با مواد عایقی باکالیت کلید اصفهان

کلیدفیوز 160 آمپر با مواد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلیدفیوز 250 آمپر با مواد عایقی با کالیت کلید اصفهان

کلیدفیوز 250 آمپر با مواد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید فیوز 400 آمپر با مواد عایقی با کالیت کلید اصفهان

کلید فیوز 400 آمپر با ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید فیوز 630 آمپر با مواد عایقی با کالیت کلید اصفهان

کلید فیوز 630 آمپر با ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان دسته ساده 160 آمپر کلید اصفهان

کلید گردان دسته ساده 160 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان دسته ساده 250 آمپر کلید اصفهان

کلید گردان دسته ساده 250 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان دسته ساده 400 آمپر کلید اصفهان

کلید گردان دسته ساده 400 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان دسته ساده 630 آمپر کلید اصفهان

کلید گردان دسته ساده 630 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید اتوماتیک 63 آمپر ZTE0 کلید زاویر

کلید اتوماتیک 63 آمپر ZTE0 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید اتوماتیک 160ZTE1 آمپر کلید زاویر

کلید اتوماتیک 160ZTE1 آمپر کلید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید فیوز قطع سه فاز مدل ZTM کلید زاویر

کلید فیوز قطع سه فاز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید فیوز قطع تک فاز مدل ZTN کلید زاویر

کلید فیوز قطع تک فاز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان های یک طرفه ZTF01 کلید زاویر

کلید گردان های یک طرفه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان یک طرفه دسته اینترلاک ZTF02 کلید زاویر

کلید گردان یک طرفه دسته ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان های دو طرفه ZTPC کلید زاویر

کلید گردان های دو طرفه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید مینیاتوری تک فاز مدل ZT06-1P کلید زاویر

کلید مینیاتوری تک فاز مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید مینیاتوری سه فاز مدل ZT06-3p کلید زاویر

کلید مینیاتوری سه فاز مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی صنعتی کرال IP44 پارت الکتریک

سه راهی صنعتی کرال IP44 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوشاخه استاندارد و مادگی سیار پارت الکتریک

دوشاخه استاندارد و مادگی سیار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز بارانی ارت دار برکه پارت الکتریک

پریز بارانی ارت دار برکه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید تک پل برکه پارت الکتریک

کلید تک پل برکه پارت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ دیجیتال ۶  پارت الکتریک  مغزی سرامیکی خانه

محافظ دیجیتال ۶ پارت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ کولر گازی پارت الکتریک

محافظ کولر گازی پارت الکتریک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی تایمر صنعتی S-101 صانت الکترونیک

رله الکترونیکی تایمر صنعتی S-101 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی کنترل فاز S-201 صانت الکترونیک

رله الکترونیکی کنترل فاز S-201 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی کنترل بار S-301 صانت الکترونیک

رله الکترونیکی کنترل بار S-301 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی کنترل سطح مایعات S-401 صانت الکترونیک

رله الکترونیکی کنترل سطح مایعات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات مدل S-601 صانت الکترونیک

ترموستات مدل S-601 صانت الکترونیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آمپر متر دیجیتال SA-396 صانت الکترونیک

آمپر متر دیجیتال SA-396 صانت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتمتر دیجیتال SV-296 صانت الکترونیک

ولتمتر دیجیتال SV-296 صانت الکترونیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پدال های صنعتی بدون حفاظ دوقلو فروشگاه عالی قاپو

پدال های صنعتی بدون حفاظ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پدال های صنعتی تکی ساده فروشگاه عالی قاپو

پدال های صنعتی تکی ساده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پدال های صنعتی حفاظ دار تکی فروشگاه عالی قاپو

پدال های صنعتی حفاظ دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پدال های صنعتی حفاظ دار دوقلو فروشگاه عالی قاپو

پدال های صنعتی حفاظ دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر بزرگ 24 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر بزرگ 24 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر بزرگ 220 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر بزرگ 220 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر شیپوری 12 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر شیپوری 12 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر شیپوری 110 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر شیپوری 110 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر استکانی 24 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر استکانی 24 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر استکانی 220 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر استکانی 220 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر کوچک 12 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر کوچک 12 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آژیر کوچک 110 ولت فروشگاه عالی قاپو

آژیر کوچک 110 ولت فروشگاه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال های دو و سه طبقه مدل TRTP4

ترمینال های دو و سه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال های سوئیچی مدل RDT4 رعد الکتریک

ترمینال های سوئیچی مدل RDT4 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
داکت RWD مدل 40*40 رعد الکتریک

داکت RWD مدل 40*40 رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
داکت RWD مدل 60*60 رعد الکتریک

داکت RWD مدل 60*60 رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوش باتن های رنج 22 میلیمتر رعد الکتریک

پوش باتن های رنج 22 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال های رنگی RSL22 رعد الکتریک

چراغ سیگنال های رنگی RSL22 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید مینیاتوری مدل MCB رعد الکتریک

کلید مینیاتوری مدل MCB رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید محافظ جان مدل RCCB رعد الکتریک

کلید محافظ جان مدل RCCB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال های مدل شمش خور رعد الکتریک

ترمینال های مدل شمش خور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال های مدل RTP4 رعد الکتریک

ترمینال های مدل RTP4 رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال های مدل RTP6 رعد الکتریک

ترمینال های مدل RTP6 رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولت متر مدل V 96 میکرو الکترونیک

ولت متر مدل V 96 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل فاز TELE میکرو الکترونیک

کنترل فاز TELE میکرو الکترونیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بالاست الکترونیکی مهتابی تک و دو لامپ میکرو

بالاست الکترونیکی مهتابی تک و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله روشنایی (فتوسل ) 10 و 16 و 25 آمپر میکرو

رله روشنایی (فتوسل ) 10 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر راه پله MST-600 میکرو الکترونیک

تایمر راه پله MST-600 میکرو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ سوپر دیجیتال6L-DP میکرو

محافظ سوپر دیجیتال6L-DP میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ میکروپروسسوری کولر گازی D-VP میکرو

محافظ میکروپروسسوری کولر گازی D-VP ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ مولتی سیستم لوازم خانگی m-4000-x میکرو

محافظ مولتی سیستم لوازم خانگی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموستات

ترموستات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز تابلویی (ریلی ) رعد الکتریک

پریز تابلویی (ریلی ) رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال زوجی پلی آمید RMT2/5 رعد الکتریک

ترمینال زوجی پلی آمید RMT2/5 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
داکت RWD مدل 80*40 رعد الکتریک

داکت RWD مدل 80*40 رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید چدنی 16 آمپر پارسا

کلید چدنی 16 آمپر پارسا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید چدنی 25 آمپر پارسا

کلید چدنی 25 آمپر پارسا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
داکت RWD مدل ۶۰×۸۰ رعد الکتریک

داکت RWD مدل ۶۰×۸۰ رعد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساعت کار شیوا امواج

ساعت کار شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر چپ گرد ، راست گرد شیوا امواج

تایمر چپ گرد ، راست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر راه پله شیوا امواج

تایمر راه پله شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج

مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل بار دیجیتال شیوا امواج

کنترل بار دیجیتال شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوپر کنترل فاز شیوا امواج

سوپر کنترل فاز شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل فاز شیوا امواج

کنترل فاز شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شمارنده دیجیتال (کانتر) شیوا امواج

شمارنده دیجیتال (کانتر) شیوا امواج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترموسات 900 - 0 شیوا امواج

ترموسات 900 - 0 شیوا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست انتهایی

بست انتهایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست انتهایی (EB/1)

بست انتهایی (EB/1)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست انتهایی (EB/2)

بست انتهایی (EB/2)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست انتهایی (EB/3)

بست انتهایی (EB/3)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست انتهایی (EB/32)

بست انتهایی (EB/32)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جمپرهای ثابت

جمپرهای ثابت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جمپرهای متحرک

جمپرهای متحرک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
درپوش انتهایی و جداکننده ها

درپوش انتهایی و جداکننده ها...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ پاکنتوری میکرو

محافظ پاکنتوری میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر معمولی میکرو

تایمر معمولی میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل فار دیجیتال میکرو

کنترل فار دیجیتال میکرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قرقره کابل جرثقیلی سقفی کابل گرد

قرقره کابل جرثقیلی سقفی کابل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قرقره کابل جرثقیلی سقفی تخت

قرقره کابل جرثقیلی سقفی تخت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نر و ماده گی پارسا دیواری و سیار

نر و ماده گی پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و شاخه دیواری پارسا

پریز و شاخه دیواری پارسا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و شاخه سیار پارسا

پریز و شاخه سیار پارسا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس کابلشو مسی کلوته

بورس کابلشو مسی کلوته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس کابلشو آلومینیومی کلوته

بورس کابلشو آلومینیومی کلوته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو بی متال کلوته

کابلشو بی متال کلوته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس موف (مف) و دو راهی

بورس موف (مف) و دو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس شاسی های استارت و استوپ چین

بورس شاسی های استارت و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس کلید های فرمان یکطرفه و دو طرفه چین

بورس کلید های فرمان یکطرفه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس کلید امرجنسی قارچی ساده و قفل شو و سوئیچ دار

بورس کلید امرجنسی قارچی ساده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 5/125

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 5/63

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 4/63

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 5/32

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 4/32

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 3/32

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 5/16

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 4/16

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پیریز و شاخه دیواری پارسا 3/16

پیریز و شاخه دیواری پارسا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیگنال ال ای دی چینی

سیگنال ال ای دی چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شاسی استوپ و استارت چراغ دار

شاسی استوپ و استارت چراغ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شاسی دوبل چراغ دار و ساده

شاسی دوبل چراغ دار و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0