دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۱۲۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۲۹۳۰۳۵۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ،پاساژ بازار صنعت ، طبقه سوم ، شماره 3/4

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • خیابان لاله زار جنوبی ،پاساژ بازار صنعت ، طبقه سوم ، شماره 3/4

  • :
  • ۳۳۹۷۱۲۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   محمد تقی کبودان
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۷۱۲۱۳
   
   ۰۰۹۸ ۰۹۱۲۲۹۳۰۳۵۶

  آدرس