دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۱۲۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۲۹۳۰۳۵۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ،پاساژ بازار صنعت ، طبقه سوم ، شماره 3/4

برق صنعتی عالی قاپو

تلفن

  • ۳۳۹۷۱۲۱۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۰۹۱۲۲۹۳۰۳۵۶ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان لاله زار جنوبی ،پاساژ بازار صنعت ، طبقه سوم ، شماره 3/4